Over Ons

Habotek – Onstaan

Het digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan en staat in de schoenen van de tweede fase. De fase waarin het analoge dient te worden omgezet naar het digitale. Om zo toegankelijkheid, betrouwbaarheid en snelheid van het vinden van digitale documenten en tekeningen te bevorderen. Veelal worden ook fusies begeleid naar nieuwe tekeningen om alles zo uniform mogelijk te krijgen.

Habotek – Visie/Misie

Onze visie: “De mogelijkheid om alle bouwarchieven, technische tekeningen, 2D en 3D modellen en extra documenten die hier bijhoren digitaal opvraagbaar te maken via een intranet en/of internet. Mutaties welke in een mum van tijd door dynamische opbouw zichtbaar en opvraagbaar zijn.”
Onze missie: “Tekeningen digitaal te genereren en opslaan in een structuur zodat een willekeurige gebruiker kan zien, door een eventueel uitgevoerd Energie Prestatie Advies, in welke staat het pand zich bevindt.”

Habotek – Ontwikkeling

Habotek is een vooruitstrevend bedrijf om voor u een compleet product te kunnen leveren. Dit is altijd in beweging en wordt afgestemd op de vraag in de markt.
Onze simpele INARONviewer wordt bijgeleverd om uw tekeningen nog sneller terug te kunnen vinden. Vooral de overzichtelijkheid in het systeem is voor de meeste klanten het belangrijkst. Omdat het bestaat uit een internet gebaseerd systeem is uitbreiding met andere indicatoren natuurlijk mogelijk (conditiemetingen, woontoetsen, GO volgens NEN2580, koppelingen met google maps en/of Streetview)

Habotek – Samenwerking

We werken met verschillende partijen samen om onze klanten en de klanten van onze samenwerkingspartners van de juiste diensten en producten te voorzien.

Habotek – Personeel

We werken met een vast team van tekenaars die met elk een praktische bouwkundige achtergrond door ons intern zijn opgeleid tot bouwtechnische tekenaars. Deze opleidingen worden door onszelf verzorgd, waarvoor we een certificering bezitten. Met deze ingrediënten hebben we de positie om vakbekwaam personeel met nodig enthousiasme in dienst te nemen. Ook worden onze werknemers continue bijgeschoold om van de nieuwste teken technieken op de hoogte te blijven. Daarnaast kunnen we binnen bepaalde opdrachten opschalen naar meerdere tekenaars.

Habotek – Bezoeken

U kunt ons bezoeken op de Performance-factory oud Polaroid terrein in HAL zuid (Hoge bothofstraat 39) Deze is nog niet bekend in de meeste systemen vandaar dat we altijd aangeven naar Hoge Bothofstraat 45 in Enschede te navigeren.